15

tak wyglądam

tak wygląda

ostatni dzień roku

w moim portfelu

kilka rzeczy

dosłownych faktów minimalnego życia

bilet czysty

negatyw naświetlony wczorajszym wieczorem

dokument wpłaty niewiadomego pochodzenia

trzy daty spóźnionego odbioru wygranej na szczęśliwym losie

obraz najbliższej osoby

karta z pustego rękawa

papier i drobne żelastwo o umownej wartości

tak wygląda

tak wyglądam

na przełomie daty

ostatniego dnia roku