pudełka

w pudełkach

pudełka

w pudełkach

powietrze

jeszcze chcesz

jeszcze

mieć więcej

powietrza

w pudełkach

zamkniętych

schowanych

z powietrzem w środku

w pudełkach

zamknięte

pudełka