czarny marker

czarny marker to ja

czarna farba wlewa mi się z gardła

mam teraz coś

mam dużo treści do wylania

jak lawa

jak magma

jak plazma

powoli z rozmachem

cicho płynę

każdego człowieka

drzewo

roślinę

otoczę opieką ciężkiej masującej masy

streszczę ilość treści zdolnej każdemu udźwignąć

weźmiesz ile zdołasz

nie wołam

nie krzykiem

powoli

ciężkim czarnym plastycznym dotykiem

zrobię to co od urodzenia jest we mnie

to samo co zawsze przepływa

to to co dotyka

obmywa

ciebie

.

zobacz to przecież ty