mój wpływ

mój wpływ

mój pływ

białe fale

wpływam na nie

fale płyną a ja jedną z nich

fale intencje

silne wodopływy prądy lśnią gładko niosąc co ma być

mój pływ

mój wpływ

mój przepływ przez wszystko co może robić się o brzeg

istnieć

pojawić się

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s